Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Όμοιο με το προηγούμενο, αλλά με διαφορετικά πρόσωπα.

Στη φωτογραφία:


εικονίζονται τέσσερις Ανωπολίτες (γύρω στο 1980).

Τα πρόσωπα κατά αλφαβητική τάξη είναι:

Γ := Γεώργιος Θ. Κοπάσης

Κ := Κωστής Ι. Κοπάσης

Μ := Μιχάλης Ν. Πρωτοπαπαδάκης

Σ := Γεώργιος Α. Σαβιολής


Κάνετε ταυτοποίησή τους αν δίδεται ότι:

1. Αυτοί με κάλυμμα κεφαλής είναι ο Κ και ο Σ

2. Αυτοί με γυαλιά είναι ο Κ και ο Μ

Απλή συνολοθεωρητική λύση έπεται
 S  = {x|x : πρόσωπο στη φωτογραφία} = {Γ,Κ,Μ,Σ}

Sk = {x|x : πρόσωπο με κάλυμμα κεφαλής} = {Κ,Σ}

Sg = {x|x : πρόσωπο με γυαλιά} = {Κ,Μ}

Sk ∩ Sg = {x|x : πρόσωπο με κάλυμμα κεφαλής ΚΑΙ με γυαλιά} = {Κ}

Sk - (Sk ∩ Sg) = {x|x : πρόσωπο με κάλυμμα κεφαλής ΕΚΤΟΣ από εκείνο με κάλυμμα κεφαλής και γυαλιά} = {Σ}

Sg - (Sk ∩ Sg) = {x|x : πρόσωπο με γυαλιά ΕΚΤΟΣ από εκείνο με κάλυμμα κεφαλής και γυαλιά} = {Μ}

Sk ∪ Sg = {x|x : πρόσωπο είτε με κάλυμμα κεφαλής είτε με γυαλιά} = {Μ,Κ,Σ}

S - (Sk ∪ Sg) = {x|x : πρόσωπο ΕΚΤΟΣ από εκείνα είτε με κάλυμμα κεφαλής είτε με γυαλιά} = {x|x : πρόσωπο χωρίς κάλυμμα κεφαλής και γυαλιά} = {Γ,Κ,Μ,Σ} - {Μ,Κ,Σ} = {Γ}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter