Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

... φωτογραφίας Βενιζέλου και κατέκαυσαν αυτάς.....

Αντιβενιζελική (φιλοκωνσταντινική) διαδήλωση στρατιωτών στη Δράμα το 1920.

.... εν χορδαίς και οργάνοις ....

Στη πίσω πλευρά

γράφει ο στρατιώτης που την έστειλε στον αδελφό του:

Δράμα τη 6η / 11 / 1920

Υγιαίνω Υγίαινε

Αδελφέ Δημοσθένη

Προχθές σου έγραψα επιστολήν εν τη οποία σου περιέγραφον την μήνιν των φαντάρων κατά την γενομένην διαδήλωσιν, ην την περιγράφει κατά 1/4 [= το εν τέταρτον] η φωτογραφία αυτή και η οποία διαδήλωσις κατασυνέτριψε υέλους που είχον τας φωτογραφίας Βενιζέλου και κατέκαυσαν αυτάς.

Εν τη φωτογραφία αυτή διαφαίνομαι κι εγώ εν μέσω των εικόνων και εις το Σημάδι. Ιδίαν φωτογραφίαν έστειλα εις την Αμερικήν. Φύλαξέ την διά τεκμήριον, ως τεκμήριον των όσων έγιναν.

Γράψε μήπως άλλαξε η σύστασις διά την Αμερικήν, καθότι έχω να λάβω επιστολήν του από την εποχήν που ήμεθα εις την Φλώριναν.

Χαιρετώ όλους

<Υπογραφή>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Free Hit Counter