Κυριακή 1 Ιουλίου 2012

ΕΚΔΡΟΜΗ (;) ΚΡΗΤΙΚΩΝ

Χωρίς πληροφορίες

ΕΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κορίτσια της Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου χτίζουν συμβολίκά (;) έναν τοίχο.

Φωτογράφος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Ηράκλειο
 

Free Hit Counter