Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ : ΛΑΓΟΓΑΜΙΣΤΡΕΣ

[Ο Σεραφείμ Φυντανίδης] Πριν τη δικτατορία δούλευε στο "'Έθνος". Ήταν η εποχή της πολυκατοικίας - γκρέμιζαν τα νεοκλασικά και χτίζανε τέρατα. Και γιανά κερδίσουν ορόφους, χαμήλωναν το ύψος των χώρων, αν ήσουν ψηλός, κινδύνευες να κουτουλήσεις στα ταβάνια. Πήγε, λοιπόν, να πάρει συνέντευξη από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Κάποια στιγμή σχολίασε τις πολυκατοικίες με μια χαρακτηριστική λέξη - την οποία όμως την άλλαξαν στην εφημερίδα, διότι ήταν σεμνή εκείνη η εποχή. Του είχε πει: "Αυτά, παιδί μου, δεν είναι σπίτια. Είναι λαγογαμίστρες".

Πηγή: Εφημερίδα FAQ, #83, 14-20 Ιανουαρίου 2010, σ. 18

----------------

Όποιος λοιπόν θέλει κρατική διαφήμιση την επόμενη εβδομάδα, θα λέει τον κωδικό… «λαγογαμίστρα»…
Για όποιον δεν προέρχεται από αγροτική οικογένεια, σπεύδω να πληροφορήσω, ότι «λαγογαμίστρα» είναι τα λαγούμια που σκάβουν οι λαγοί για να ζευγαρώσουν.

ΠΗΓΗ

----------------

... lagogamistra bank, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με τον θείο Γιώργο Τράγκα, έξω από την περιοχή Μερτικέικα, της Πελοποννήσου...)

Από την συχνότητα του REAL, συνιστούσε σε όλους μας… να πάμε στην ΛΑΓΟΓΑΜΗΣΤΡΑ, και να χώσουμε τα χρήματά μας, (όσα έχει ο καθένας), στη γη της περιοχής… H περιοχή αυτή, έχει γίνει ξακουστή, ως τόπος συνεύρεσης λαγών… Προφανώς… όταν χώνεις χρήματα σε περιοχές όπου ζευγαρώνουν τα συγκεκριμένα θηλαστικά… τα χρήματα πολλαπλασιάζονται, όπως και οι οικογένειες των κούνελων…

ΠΗΓΗ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΚΙ....


Το 1992 ο Μελέτης [Αποστολίδης] ήταν συνοδός σ’ ένα γκρουπ Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων που πήγαιναν στην Πάφο να δουν τα χωριά τους. Ο διπλανός του, του ζήτησε να τον πάει στο σπίτι του, στην Αυδήμου, ένα παραλιακό πλούσιο τουρκοκυπριακό χωριό, δυτικά της Λεμεσού, ισάξιο της Λαπήθου. Οι κάτοικοι του το εγκατέλειψαν το 1974 για να εγκατασταθούν στην κατεχόμενη Κύπρο. Ότι ήταν για τον Μελέτη η Λάπηθος ήταν για τον Τουρκοκύπριο η Αυδήμου.

Ο Μελέτης έπεισε τον αρχηγό της αποστολής να κάνει το λεωφορείο σταθμό στην Αυδήμου και συνόδευσε τον Τουρκοκύπριο στο σπίτι του. «Όταν οι Ελληνοκύπριοι που ζουν στο σπίτι άνοιξαν την πόρτα, έβγαλε από το σακίδιο του ένα κάδρο με τη φωτογραφία των γονιών του και είπε «τελικά έχω εκπληρώσει την επιθυμία των γονιών μου για να επιστρέψουν σπίτι». Οι Ελληνοκύπριοι πήραν το κάδρο και το τοποθέτησαν πάνω από το τζάκι. Μέσα από αυτή τη συγκινητική στιγμή, ο Αποστολίδης κατανόησε ακόμη περισσότερο την αλήθεια του άλλου, χωρίς να ακυρώσει τη δική του.


ΠΗΓΗ

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

... κύβους και κυβοκύβους και τρίγωνα και τριγωνοτετράγωνα ...… Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρασιωπήσωμεν ότι αντιπίπτοντα εις την ευχάριστον αυτήν ψυχικήν μας διάθεσιν μερικά συμβάντα ανοικείως, διακόπτουσι την συνέχειαν των ελπίδων μας, τα οποία και εις τας εν τω Αγιωτάτω Όρει του Άθωνος ησυχίους διατριβάς μας ηκούσαμεν και ήδη μετά την επανάκλησίν μας και τρίτην επί του Αγιωτάτου Πατριαρχικού Αποστολικού Θρόνου ενίδρυσιν προσέβαλον πολλαχόθεν εις τας ακοάς μας αυτά δε είναι μερικά προσκόμματα σατανικά παρεμποδίζοντα τας προόδους των νέων εις την επιτυχίαν της αληθούς παιδείας και εις την εκπλήρωσιν του τέλους αυτής ήτοι των χριστιανικών έργων την κατόρθωσιν. Επιπολάζει ενιαχού μια καταφρόνεσις περί τα Γραμματικά μαθήματα και διόλου παράβλεψις περί τας λογικάς και ρητορικάς τέχνας και περί αυτήν επί πάσι την διδασκαλίαν της υψηλοτάτης θεολογίας, προερχομένη εκ της ολοτελούς αφοσιώσεως μαθητών και διδασκάλων εις μόνα τα Μαθηματικά και τας Επιστήμας, και μία ψυχρότης περί τα της αμωμήτου ημών πίστεως και αδιαφορία εις τας παραδιδομένας νηστείας προκύπτουσα εκ τινών διεφθαρμένων ανδραρίων, τα οποία καθώς τα ζιζάνια μεταξύ του καθαρού σίτου, όντα και αυτά μεταξύ των πεπαιδευμένων του Γένους ανεφύησαν, πλανώμενα υφ' εαυτών και πλανώντα τους αφελεστέρους και απεριφράκτους την διάνοιαν. Προβάλλουσιν οι πρώτοι, ότι των προγόνων η Γλώσσα, η Ελλάς εκείνη φωνή, η δύσκολος εις την κατάληψιν και έξιν και τρόπον τινά περιττή εις το Γένος την σήμερον και παρεισάγουσιν αλλοκότους τινάς καινοτομίας και νέας νομοθεσίας, ώστε και ετόλμησαν μερικοί, καθώς εμάθομεν ν' αντιστρατεύωνται εκ του εμφανούς και να κινώσι κατ' αυτής γλώσσαν υβρίστριαν και αχαλίνωτον. Περί αυτών λοιπόν συλλογισθέντες καθ' εαυτούς, συνεπεράναμεν ότι ή δεν εννόησαν καλώς οι τοιούτοι όσα τινές των καθ' ημάς πεπαιδευμένων εγνωμάτευσαν περί διαλέκτου Ελληνικής και αντί του να γενώσι προσεκτικοί παρατηρηταί των γνωμολογηθέντων, αδικήσαντες το περί την θεσπεσίαν αυτής διάλεκτον ιερόν σέβας εκείνων των αξιεπαίνων ανδρών ή εννόησαν μεν, μοχθηρίαν δε γνώμης παρεκτραπέντες, ηθέλησαν να φανώσιν ιδιαιτέρου συστήματος πρόαρχοι νομοθέται πραγματευόμενοι το κέρδος της ίδιας τιμής με πίκραν
των λόγου αξίων διαβολήν και συκοφαντίαν, κι άλλοι Ζώιλοι και Αρίσταρχοι ή τέλος πάντων, αμαθείς όντες, μεταχειρίζονται και απάτην κατά τη μυθευομένην αλώπεκα…

Απειρέσιος είναι τω όντι ο πλους και αχανές το πέλαγος της Ελληνικής γλώσσης καθότι εις κλίσεις και σχηματισμούς και ορθογραφίας… αλλά και κάλλος απαγγελίας και μεταφοράς ονομάτων… και αναλύσεις και συνθέσεις και μεταφράσεις προς ποικιλίαν και ύψος και μέγεθος προθεσίαν σημαινόμενα, είδη επιρρημάτων ενεργείας και πάθη ρημάτων… πόσον δε είναι αναγκαία η γνώσις της Ελληνικής γλώσσης και κατά ποίους τρόπους εις τον βίον επωφελής, μάλιστα τον ορθόδοξον, είναι και τοις τυφλοίς αυτοίς δήλον, καν λέγωμεν ημείς, καν μη λέγωμεν, επειδή κατ' αυτήν όντων εγγεγραμμένων όλων των θειοσόφων βιβλίων των πνευματεμφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας και όλων των ιερών νόμων και κανόνων, δι' αυτής μόνον εις την αληθή καταπόνησιν εκείνων διαπορθμευόμεθα και δι' αυτής τα προς Θεόν όσια και τα προς ανθρώπους δίκαια διαπτόμεθα· αυτή μας χειραγωγεί και εις την κατάληψιν των ηθικών συγγραμμάτων των παλαιών εκείνων σοφών και είναι λοιπόν εκ τούτου και σκιρτημάτων νεανικών ανασταλτική και ανδρικών βουλευμάτων σταθμητική και αρχόντων και αρχομένων των προς αλλήλους δικαίων διδακτική… αυτή και παρά πάντων των σοφών ευρωπαίων θαυμάζεται, κροτείται και εις ημάς διεσώθη μόνος πολύτιμος θησαυρός και μόνον κειμήλιον χαρακτηριστικόν της προγονικής ευγενείας ώστε παραλογίζονται προφανώς και ψεύδονται εκείνοι ανυποστόλως οι στρεβλόχειλοι εκείνοι και των λόγων άτοποι κυβισταί και παράδοξοι. Και κατά σύγκρισιν δε και παράθεσιν ευρίσκεται επωφελεστέρα τω Γένει και αναγκαιοτέρα η παράδοσις των Γραμματικών από την διδασκαλίαν των Μαθηματικών και Επιστημονικών. Επειδή εκείνη συμβάλλει εις όλα ή τα περισσότερα επαγγέλματα, της δε εις άλλα θεωρείται το χρήσιμον. Διό και όσον απαιτεί η προκειμένη του Γένους κατάστασις πρέπει να παραδίδεται εις τα σχολεία και όχι το έργον να γίνεται πάρεργον και το πάρεργον να γίνεται έργον… Επειδή τις ωφέλεια προσκολλώμενοι οι νέοι ει τας παραδόσεις αυτάς να μανθάνωσιν αριθμούς και αλγέβρας, και κύβους και κυβοκύβους και τρίγωνα και τριγωνοτετράγωνα και λογαρίθμους και συμβολικούς λογισμούς και τας προβαλλομένας ελλείψεις και άτομα και κενά και δίνας και δυνάμεις και έλξεις και βαρύτητας, του φωτός ιδιότητας και βόρεια σέλα και θετικά τινά και ακουστικά και μύρια τοιαύτα και άλλα τερατώδη ώστε να μετρώσι την άμμον της θαλάσσης και τας σταγόνας του υετού και να κινώσιν την γην εάν αυτοίς δοθή πη στώσι κατά το του Αρχιμήδους, έπειτα εις τας ομιλίας των βάρβαροι, εις τας γραφάς των σόλοικοι, εις τα της θρησκείας των ανίδεοι, εις τα ήθη παράφοροι και διεφθαρμένοι, εις τα πολιτεύματα επιβλαβείς και άσημοι πατριώται και ανάξιοι της προγονικής κλήσεως. Εις τοιούτους παραλογισμούς περιπίπτουσι οι του κόμματος εκείνου, όσοι προαποφασιζόμενοι τας δυσκολίας της Ελληνικής διαλέκτου και ως περιττήν αυτήν και άχρηστον προτείνοντες συνελαύνουσι τους νέους εις μόνην της εξακολούθησιν και γύμνασιν των Mαθηματικών… το δε άλλο κόμμα των αδιαφορητών διδάσκοντες με το παράδειγμα της διαφθαρμένης διαγωγής των τας καταλύσεις των παραδεδομένων νηστειών και προσέτι τας κυβείας, τας χαρτοφορίας και πανουργοδιπλωματικούς τινας τρόπους και μακαβελισμούς δια να προξενώσι διχοστασίας και διαιρέσεις… αυτοί οι πονηροί και γόητες είναι προφανώς λυμεώνες και ψυχικώς και σωματικώς γίνονται εις τους αφύλακτους και νωθρούς επιζήμιοι. Είναι παρρησιασμένοι παραβάται των θείων και ιερών κανόνων και αποστολικών διατάξεων……… εντελλόμεθα και αποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ημάς ιερωτάτων αρχιερέων…

Τας βέβηλους κενοφωνίας και τας σαθράς αντιθέτους διδασκαλίας των ειρημένων να μισήτε και να αποστρέφησθε… Ιός ασπίδος υπό τα χείλη αυτών είναι κεκρυμμένος έτοιμος να διαφθείρη τους αστηρίκτους περί την ευσέβειαν και την άλλην ευμάθειαν και κατά θείον… Επειδή δε η επαπειλουμένη εκ της ψευδούς διδασκαλίας ζημία, δεν είναι μόνον η της προγονικής διαλέκτου κατάργησις, αλλά και η περί την αμώμητον Πίστιν ψυχρότης… αναγκαιότατον είναι όπου ο τόπος και ο τρόπος ευχερής και αρμόδιος να διαιρεθώσι τα Γραμματικά σχολεία από τα των Επιστημονικών και Μαθηματικών και να γίνωνται κεχωρισμένως εν μέρει αι παραδόσεις, διά να μη λαμβάνουσιν εκ του προχείρου αφορμήν οι νέοι, και φεύγοντες από την τάξιν των Γραμματικών, προσκολλώνται εις τας άλλας εάν δε και τούτο αδύνατον να γίνωνται εν τάξει αι παραδόσεις και μήτε οι μαθηταί να έχωσιν απόλυτον άδειαν προ της τελειοποιήσεώς των εις τα Γραμματικά να προσέρχωνται εις τας μαθήσεις και Επιστήμας… Ταύτα συμβουλεύομεν και αμεταθέτως επιτάσσομεν.


'Εγραψε ο


Καλλιόπη, 1819, σελ. 217 κ.ε. = Κορδάτος, Γ.: Δημοτικισμός και Λογιωτατισμός. Αθήνα, Μπουκουμάνης, 1974, σελ. 34-35 = Εδώ (με ουκ ολίγα τυπογραφικά λάθη)

Ο υπερτονισμός με ημίμαυρα, δικός μου.

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .....

1.-
Το πιο καλύτερο πιοτό είναι του Φιξ η μπύρα,


και το καλύτερο όργανο του Καραβίτη η λύρα!

2.-


Σα θες να πιεις κρυγιό νερό έβγα στον Ψηλορείτη,κι αν θες ν' ακούσεις κοντυλιές, εύρε τον Καραβίτη!

Σημείωση: Οι δυο μαντινάδες είναι του ίδιου του Αλ. Καραβίτη, από τον δίσκο του (78 στροφών): ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ (ODEON GA 1971)

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ "Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ"Φωτογραφία Κρητικού Καφενείου (δεκαετία 1950). Πιθανόν στη Θράκη, αφού προέρχεται από αρχείο θρακιώτικων φωτογραφιών.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

Experiencing Diversity and Mutuality
European Association of Social Anthropologists
Ljubljana, 26 to 29 August 2008


The Warrior-Shepherd Signifier: Locations and Meanings of Highland Cretan Photographic Subjects
Konstantinos Kalantzis, University College, London
(kkalantzisATgooglemail.com)

The paper is concerned with diverse significations of a certain visual imagery that evokes “tradition”, ruggedness and masculinity in contemporary Greece. This imagery is currently central in both global (commercial products, tourism) and local contexts.

It draws on my fieldwork observations in the Sphakia region of south-western Crete and elsewhere in Crete and Greece.

The paper focuses on the images of specific Sphakian shepherds who were photographed throughout their lives by professionals and tourists. These photographs are currently used in various contexts, such as public state displays, on commercial products, as postcards but also in household photographic albums.

Sphakia is a region in contemporary Greece that holds an evocative “myth” of masculine tradition which is understood within a visual, typological aesthetic of a warrior-shepherd who displays embodied tradition and hardship. Such imagery (initially the product of 19th century folklorists and travellers) which is central in the national imaginary, has been recently re-used within a context of global commercial potentials but also of Cretan re-engagement with the past. The imagery entails both glorifying and exoticising facets.

In my analysis I explore different spheres and engagements with the discussed images and thus examine the location, dislocation and production of meaning, paying attention to consumption as well as to the pictorial strategies involved. Broadly, the paper engages with issues of power in visual stereotypical motifs but focuses on signification thus exploring the importance of the aesthetics of ruggedness for different ‘’agents’’ in a time when tradition and the past are objects of great interest.

Από εδώ:
http://www.easaonline.org/conferences/easa08/downloads/easa08_abstracts.pdf

---------------------


PhD Student:

Konstantinos Kalantzis
Visualizing Identity on the Margins of Europe: Photography and the Geographies of Imagination in contemporary Sphakia, Crete

UCL DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ: ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.Ο καθηγητής Εμμανουήλ Κριαράς, ο λόγιος, ο υποψήφιος βουλευτής, ο άνθρωπος που διάγει αισίως το 104-ο έτος και ετοιμάζεται να δει τη 12η δεκαετία της ζωής του, έχει τη διάθεση ένα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη να μας μιλήσει για τα δύο μεγάλα πάθη του και τη σχέση του με τον χρόνο που περνάει.

Η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του «Μακράς ζωής αγωνίσματα» και η τιμητική θέση την οποία κατείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠαΣοΚ στις τελευταίες εκλογές έφεραν τον διάσημο για τους γλωσσικούς του αγώνες καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά στην επικαιρότητα. Τα μέσα ενημέρωσης ξέχασαν προς στιγμήν τη λαγνεία τους για τα νιάτα και έτρεξαν στο κατώφλι του υπερήλικου λόγιου για να του πάρουν δυο κουβέντες – ειδικά μόλις έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο η επίσκεψη του τότε νεοεκλεγέντος Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στην οικία του κυρίου Κριαρά. Σε αυτό το κλίμα ταξιδέψαμε ως τη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, που βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα των συζητήσεων του καθηγητή, αδημονώ να συζητήσω μαζί του για τη χαρά και τη λύπη τού να μακροημερεύεις ξεγελώντας το τέλος με μια νέα αρχή, αλλά και για την αιώνια αγάπη, αυτή που κάνει δύο ανθρώπους να γίνονται ένα, όπως περίπου περιγράφει στην αυτοβιογραφία του τη σχέση του με τη σύζυγό του Αικατερίνη Στριφτού. Στο πίσω κάθισμα ενός μποτιλιαρισμένου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ταξί διαβάζω το ακόλουθο απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του: «Απόψε 27 Νοεμβρίου 2004, παραμονή των γενεθλίων μου (γίνομαι 99 χρόνων) άναψα όλα τα φώτα του σπιτιού μου, κάθισα στην πολυθρόνα μου, δε διάβασα κείμενα της ημέρας, ούτε την εφημερίδα μου, αισθάνθηκα πάλι μόνος και αναπόλησα...». Ο κύριος που έγραψε αυτά τα λόγια μερικά χρόνια πριν κάθεται απέναντί μου λουσμένος στο αμείλικτο πρωινό φως που προδίδει τα χρόνια του. Η πολυθρόνα του – είναι η αγαπημένη του – τον υποδέχεται σαν αγκαλιά, στο σπίτι όπου δεν μένει πια η γυναίκα του. Πάνε περίπου δέκα χρόνια από τον χαμό της. Εξαιρετικά ευγενικός ο ίδιος αλλά όχι εξαρχής εγκάρδιος, κάνει νόημα να ξεκινήσουμε. Η οικιακή βοηθός θα σπάσει τον πάγο λέγοντας «εδώ που κάθεστε καθόταν και ο Πρωθυπουργός και τα ’λεγε με τον καθηγητή».

* Αν σας έλεγαν κάποτε ότι θα φτάνατε και θα περνούσατε τα 100, τι θα θέλατε να έχετε επιτύχει σε αυτή την ηλικία-ορόσημο;

«Να είμαι περισσότερο επιτυχημένος στη ζωή και στα γράμματα. Το 1948 ήμουν υποψήφιος για την έδρα της Νέας Ελληνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν με κέρδισε για λόγους στους οποίους δεν θα ήθελα να επανέλθω ένας συνυποψήφιος. Ηταν μια φιλοδοξία που δεν κατάφερα να πραγματοποιήσω. Εγινα βέβαια καθηγητής της Μεσαιωνικής Φιλολογίας, αλλά στο Αριστοτέλειο δίδαξα τελικά Νέα Ελληνικά μόνο μία χρονιά, όταν έλειψε ο καθηγητής. Είχα όμως τη χαρά να τα διδάξω ως φιλοξενούμενος καθηγητής στην Αυστραλία, μακριά από την Ελλάδα. Περίεργο δεν είναι; Πολλά, λοιπόν, κανείς ονειρεύεται αλλά δεν τα πετυχαίνει. Η ζωή είναι σκληρή».

* Να μην ονειρευόμαστε δηλαδή;

«Να ονειρευόμαστε, αλλά ρεαλιστικά, έχοντας μια προοπτική, ένα σχέδιο. Γιατί έχουμε αρκετούς οι οποίοι και ξύπνιοι ονειρεύονται. Ο Τρίτσης, για παράδειγμα, που επανέφερε τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, ήταν ονειροπόλος. Νόμιζε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ικανά να αναγεννήσουν την Ελλάδα. Αυτό ήταν όνειρο θερινής νυκτός. Δεν ήταν ευγενής φιλοδοξία, αλλά φαντασία».

* Γράφοντας την αυτοβιογραφία σας μπήκατε στον πειρασμό να εξωραΐσετε κάποια πράγματα ή να αποκρύψετε κάποια άλλα;

«Ο χρόνος εξωραΐζει, διότι μας γυρίζει πίσω στα αμέριμνα χρόνια της νεότητας. Λέμε συνήθως: “Ηταν παράδεισος τότε”. Μας φαίνεται έτσι, γιατί ήμασταν πιο νέοι “τότε”. Εσκεμμένα, πάντως, στην αυτοβιογραφία μου δεν εξωράισα, ούτε απέκρυψα. Ορισμένες αδυναμίες μου, μάλιστα, τις άφησα να φανούν».

* Η άποψη «τα δικά μας χρόνια ήταν καλύτερα» δεν οδηγεί σε συντηρητισμό; Δεν υπονομεύει τα νιάτα;

«Πολλές φορές ο άνθρωπος αυτά που ζει τα ανέχεται δύσκολα. Και γι’ αυτό λέει: “Παλιότερα ήμασταν ευτυχισμένοι”. Για να έχουμε το επιχείρημα ότι τα σημερινά είναι άσχημα. Είναι ψυχολογικό το θέμα».

* Ζούμε στην εποχή όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στον ειδικό για να λύσουν ψυχολογικά θέματα. Τι συμβαίνει;

«Η ζωή είναι τραγικό γεγονός, γιατί από τη στιγμή που αισθάνεστε τον εαυτό σας ξέρετε ότι θα πεθάνετε. Μπορεί να λέτε “δεν φοβάμαι τον θάνατο”, το λέω και εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον φοβόμαστε. Είστε γεννημένη για να ζήσετε, αλλά είστε γεννημένη και για να πεθάνετε. Ε, δεν μπορεί να συμφωνήσει ο άνθρωπος με αυτό. Είσαι άρρωστος, και θέλεις να γίνεις καλά για να χαρείς τον κόσμο που μπορεί να σου δίνει και λύπες ή μόνο λύπη και όχι χαρά ή τη χαρά με το σταγονόμετρο. Ολα αυτά όμως εσύ θέλεις να τα γευτείς γιατί είσαι έτσι καμωμένος... Το μυαλό και η ψυχή, αυτά που κυβερνούν τον άνθρωπο, “παθαίνουν” από τη σύλληψη αυτής της τραγικότητας, ειδικά σήμερα που με την επικράτηση του τεχνικού πολιτισμού ξεχνιέται η ανθρωπιστική αγωγή. Σήμερα, μαθαίνουμε όλοι να χειριζόμαστε μηχανές και δεν μπορούμε να εξυψώσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι επίσης τραγικό».

* Ως διακεκριμένος λεξικογράφος τι θα γράφατε σήμερα δίπλα στη λέξη σοσιαλισμός;

«Πραγματική πολιτική για όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Αγνοημένοι είναι ακόμη, δυστυχώς, οι αδύνατοι, και αυτοί θέλουν ενίσχυση».

* Το σημερινό λούμπεν είναι χρεωμένο στις τράπεζες...

«Ο καταναλωτισμός βοηθάει μόνον εκείνον που παράγει αγαθά, όχι τον καταναλωτή. Μας ξεγελάει όμως όλους, υποσχόμενος ότι θα διευκολύνει περισσότερο τη ζωή μας με καινούργια και εντυπωσιακά πράγματα».

* «Διδάσκαλος του Γένους», «τελευταίος μεγάλος δημοτικιστής»: Ποιον τίτλο από αυτούς που σας έχουν αποδώσει κατά καιρούς αποδέχεστε με μεγαλύτερη ικανοποίηση;

«Τον πρώτο δεν τον δικαιούμαι. Δεν ξέρω και αν υπήρξα μεγάλος στον δημοτικισμό μου. Πίστεψα, πάντως, απόλυτα σε αυτόν όπως τον κατάλαβαν οι τρεις μεγάλοι του εκπαιδευτικού δημοτικισμού: Ο Γληνός, ο Δελμούζος και ο Τριανταφυλλίδης».

* Τι θα συμβουλεύατε την κυβέρνηση για θέματα Παιδείας;

«Ανακίνησα στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό το θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο. Οπως όλοι ξέρουμε, τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας την είχε απομακρύνει από το γυμνάσιο η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, της κυβέρνησης Ράλλη. Ο Τρίτσης τα επανέφερε οδηγώντας σε σύγχυση τους μαθητές, οι οποίοι, καθώς έρχονται με μεγάλες γλωσσικές ανεπάρκειες από το δημοτικό σχολείο, δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να δεχτούν τη διδασκαλία αρχαίας και νέας γλώσσας συνάμα».

* Παρ’ όλα αυτά, τάσσεστε υπέρ τού να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στο λύκειο.

«Φυσικά, και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξέρω όμως αν γίνεται αυτό».

* Στη μάχη σας για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας παλαιότερα, αλλά και στον αγώνα σας εδώ και αρκετά χρόνια να καταργηθούν τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» σας;

«Δεν έχω εχθρούς. Εκείνος με τον οποίο συζήτησα πολύ το γλωσσικό ζήτημα είναι ο καθηγητής κύριος Μπαμπινιώτης. Μετά το 1974, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1980-85, συζητούσαμε πολύ και διαφωνούσαμε, ας πούμε, ριζικά. Τώρα, όμως, ο κύριος Μπαμπινιώτης έχει προσέλθει στον δημοτικισμό, γράφει στη δημοτική. Δεν τη γράφει όπως ακριβώς τη γράφω εγώ, τη γράφει συντηρητικότερα, με τη δική του νοοτροπία. Ε, η νοοτροπία μας διαφέρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά έχουμε αγαθές σχέσεις. Οταν με ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ίδιος μίλησε πολύ καλά για μένα».

* Πώς σας φαίνεται η γλώσσα που μιλούν – ή μάλλον γράφουν σε SMS – οι νέοι σήμερα;

«Η γλώσσα των νέων είναι κάτι δικό τους. Δικαιούνται να μιλούν και να γράφουν έτσι, αλλά είναι βέβαιο πως θα ξεχάσουν τη γλώσσα αυτή, την “παιδική”, μόλις ωριμάσουν».

* Τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει από την αρχαία ελληνική γλώσσα;

«Οταν μπορούμε να κατανοούμε την αρχαία γλώσσα, μαθαίνουμε πολλά με αυτήν και από αυτήν. Και μας είναι όλα χρήσιμα. Πάντως, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να προπαγανδίζουμε την αρχαία γλώσσα. Και μάλιστα χωρίς να την κατέχουμε. Η αρχαία γλώσσα υπήρξε γλώσσα των αρχαίων. Η νέα μας γλώσσα είναι κόρη της αρχαίας. Αυτός είναι ο σύνδεσμος μαζί της. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα η μάνα και η κόρη».

* Εχετε πάθος με τη γλώσσα.

«Στη ζωή μου δεν είχα πάθη πολλά, μόνο δύο: για τη γλώσσα και για τη σύζυγό μου. Είχαμε έναν μεγάλο, πολύ μεγάλο, ας τον πούμε σπάνιο δεσμό, ασυνήθιστο για ανδρόγυνο. Την έχασα το 2000».

* Ζήσατε μαζί 65 χρόνια. Στη βιογραφία σας, εκεί που μιλάτε για τον γάμο σας με τη συμφοιτήτριά σας Τιτίκα, παραθέτετε μια φράση του Σατομπριάν: «Βρήκα την ηρεμία κοντά σε μία γυναίκα της οποίας η αγνότητα εκτεινόταν γύρω της». Είναι τελικά οι ομοιότητες ή οι διαφορές αυτές που ενώνουν τα ζευγάρια;

«Αλλοτε οι ομοιότητες και άλλοτε οι διαφορές. Κάποιος είναι πιο λογικός, κάποιος πιο συναισθηματικός... Εμάς, εκτός από τον συναισθηματικό δεσμό, πάντως, μας συνέδεε και μια κοινή πολιτική ιδεολογία. Είχαμε τις ίδιες αντιλήψεις ως διανοούμενοι, και αυτό μας έφερνε πιο κοντά».

* Στη μεταξύ σας σχέση ποιος ήταν ο πιο συναισθηματικός;

«Υπήρξα μάλλον συναισθηματικότερος από τη γυναίκα μου και μάλιστα πολλές φορές στενοχωριέμαι: Θα ήθελα να συγκινούμαι λιγότερο με κάποια γεγονότα».

* Η μακροβιότητα είναι κάτι στο οποίο ελπίζει ο σημερινός άνθρωπος και οι επιστήμονες αισιοδοξούν και κάνουν λόγο για ανθρώπινα μέλη που θα χαρίζουν πολλά και ποιοτικά χρόνια.

«Η μακροβιότητα είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της εποχής μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αύξηση των συνταξιούχων σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή;».

* Αισθάνεστε μοναξιά έχοντας χάσει λόγω δικής σας μακροβιότητας αγαπημένους σας ανθρώπους;

«Εχω χάσει εγκάρδιους φίλους εδώ και δεκαετίες τώρα και μου έχει κοστίσει πολύ. Ευτυχώς, όμως, είμαι σε θέση να αποκτώ και νέους φίλους τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής μου. Aυτό με παρηγορεί. Και επειδή έχω τη βοήθεια των μαθητών μου που κατά καιρούς εργάζονται κοντά μου, νιώθω μια ανακούφιση στα δύσκολα χρόνια της μακροβιότητας».

* Παρά τις όποιες αντιξοότητες, η ζωή τελικά είναι γλυκιά;

«Ναι, και αυτό που της προσθέτει τη γλύκα τής δίνει και την τραγικότητα που σας έλεγα πριν».

* Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας;

«Σε έναν γιατρό που κάποτε με ρώτησε το ίδιο, απάντησα: “Καλή γυναίκα και όχι καλό φαΐ”. Σας συμβουλεύω λοιπόν να έχετε αρμονικό οικογενειακό βίο και να προσέχετε τη δίαιτά σας. Εμείς με τη γυναίκα μου αυτό κάναμε».

* Η πνευματική ενασχόληση προάγει τη μακροβιότητα, όπως λένε οι ειδικοί;

«Το μυαλό του ανθρώπου θέλει να δουλεύει και όταν δουλεύει συντηρεί τον άνθρωπο».

* Ποια είναι η σχέση σας με τα θεία;

«Με συγχωρείτε, αλλά θα αγνοήσω την ερώτηση... Το θέμα είναι τι έχεις στην ψυχή σου. Γιατί είτε το φωνάξεις είτε το αποσιωπήσεις σχολιάζεται. Λοιπόν, καλύτερα να σιωπά κανείς».

* Τι έχετε να πείτε για την οικογενειοκρατία στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου;

«Δεν είναι ευχάριστο φαινόμενο και εν γένει είμαι εναντίον. Από την άλλη, είναι άδικο επειδή ο πατέρας σου ήταν Πρωθυπουργός να μην δικαιούσαι εσύ να ασχολείσαι με την πολιτική. Διότι, όπως ο καθένας υποχρεούται να ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, έτσι και ο γιος του Πρωθυπουργού είναι φυσικό να ενδιαφέρεται και αυτός. Και μάλιστα, όταν στο σπίτι του έχει αυτή την κουβέντα κάθε μέρα. Πώς να πεις στον Γιώργο Παπανδρέου, με πατέρα και παππού Πρωθυπουργό, “δεν δικαιούσαι να ασχολείσαι με την πολιτική”; Σήμερα, ακούω τι κηρύττει και, αν ακούω καλά πράγματα, ξεχνώ ότι είναι γιος του Ανδρέα και εγγονός του Γεωργίου».

* Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ένα στιγμιότυπο από την παιδική σας ηλικία στα Χανιά, να παίζετε – ενδεχομένως – μπάλα σε μια αλάνα…

«Ως παιδί δεν αγάπησα τον αθλητισμό και για έναν πρόσθετο λόγο: Αισθανόμουν την υποχρέωση και, αντί να πηγαίνω με τα άλλα παιδιά για μπάλα μόλις τελείωνε το σχολείο, δούλευα σε ένα συμβολαιογραφείο για να ενισχύσω τα οικονομικά της οικογένειας».

* Στην καθημερινότητά σας, δηλαδή, ή γράφετε ή διαβάζετε;

«Ναι, κάποτε με ρώτησε ένας συνάδελφός σας τι κάνω όταν βαριέμαι. “Αλλάζω διάβασμα” του απάντησα».

* Εχετε κάποια από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια κρητική ψυχή, λόγω της σφακιανής καταγωγής σας;

«Μπορώ να σας πω δύο χαρακτηριστικά μου. Δεν ξέρω αν είναι κρητικά. Είμαι, όμως, επίμονος και υπομονετικός».

* Δημοσιεύθηκε στο BHMagazino, τεύχος 480, σελ. 26-30, 25-27/12/2009.

Από το ιστολόγιο ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

Πυθαγόρειο Θεώρημα:
Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις.
Ευκλείδης (Στοιχεία A, 47)Κατά τη διάρκεια του γλωσσικού "πολέμου" οι καθαρολόγοι (καθαρευουσιάνοι) ισχυρίζονταν ότι οι δημοτικιστές ("μαλλιαροί") λένε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ως Κώστα Παλιοκουβέντα, Το Πυθαγόρειο Θεώρημα [Το τετράγωνο της υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δυο κάθετων πλευρών του] ως " Το τεσσαράγωνο της αποκατινής τεντώστρας.." και άλλα τέτοια φαιδρά. Η μαλλιαρή εκδοχή του θεωρήματος πέρασε σαν ανέκδοτο στον λαό, σε διάφορες παραλλαγές. Παρακάτω έχω συγκεντρώσει από το διαδίκτυο όσες παραλλαγές εντόπισα.

Το τεσσαροκάντουνο της αποκατιανής τεντώστρας πατσίζει µε τη σούµα των τεσσαροκάντουνων των δύο άλλων παϊδιών που στέκονται σούζα


Ριζομπερδέματα

Το τεσσαράγκωνο της αποκατιανής τεντώστρας.
Μιχάλης Λάμπρου στο περιοδικό QUANTUM, Ιούλιος - Αύγουστος 2000

1, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ….ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Αναμφίβολα το Μάθημα της διδακτικής είναι πολύ χρήσιμο στις εκπαιδευτικές ειδικότητες, όμως η ικανότητα του κάθε εκπαιδευτικού να προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές τεχνικές στις τοπικές συνθήκες δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Διαβάσετε λοιπόν δυό παραδείγματα, πως ο γάϊδαρος από τη μιά και τα καλοψημένα παϊδάκια από την άλλη προσαρμόστηκαν δεόντως στις εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής μου:

Το Πυθαγόρειο θεώρημα στον τόπο μου οι επαείοντες το έλεγαν και γαιδουρινό θεώρημα και ο λόγος πρέπει να είναι απλός: Αν είχες ενα γαϊδαρο, αρκετά πειθήνιο ζώο, και έκανε μιά διαδρομή αρκετά συχνά, πολλές φορές αυθαιρετούσε και αντί να πηγαίνει από το χαραγμένο νόμιμο μονοπάτι, προτιμούσε να μπαίνει μέσα από κήπους και μποστάνια, (διαγώνια), αρκεί να συνομέψει τη διαδρομή, εφαρμόζοντας τη διαδρομή της υποτείνουσας. Στα νιάτα μας οι μόνες εναλακτικες εμπειρίες και παραστάσεις του κόσμου ήσαν φυσικά οι ανωτέρω επιλογές των γαϊδάρων και παρόμοια. Τηλεόραση, ειδήσεις, ακούσματα, ήταν εξαιρετικά έως ανύπαρκτα. Ακόμα και το βιβλίο-διάβασμα ήταν δύσκολο και δισεύρετο. Έτσι και οι δάσκαλοι και καθηγητές μας πολλές φορές για να μας δόσουν το μαθησιακό ερέθισμα, αναγκαζόντουσαν να μας δόσουν ζωντανά παραδείγματα, πχ. στον ορισμό της υποτείνουσας του ορθογώνιου τριγώνου από τις κατά την αντίληψή τους τοπικές παραστάσεις των εκπαιδευομένων. Και μιάς και η μιά κουβέντα φέρνει την άλλη , ας συνεχίσοωμε τη …μαθηματική μας εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία με άλλη μια παρεμφερή ιστορία:

Ένας Χανιώτης Μαθηματικός ο Αντρέας ο Πατεράκης είχε άλλα (συν)βιώματα στα μαθηματικά όντας από περισόοτερο αρεινή-κτηνοτροφική περιοχή από τη δική μας. Είχε λοιπόν, όταν ήρθε σαν νέος μαθηματικός στο Γυμνάσιο της Πόμπιας, και τη …κτηνοτροφική παραλαγή του Πυθαγορείου θεωρήματος, ακούστε την: «Το τεσαροκάντουνο της αποκαντινής τεντόστρας, πατσίζει σούμα με τα τεσαροκάντουνα των δυό παϊδακιών» όπερ είναι ισοδύναμο του: Το τετράγωνο της υποτεινούσης ορθωγωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δυο καθέτων πλευρών του». Τί τράβαγε η επιστήμη να ξεκολλήσει το μυαλό μας από τα τότε ενδιαφέροντά μας…
Ιστολόγιο ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ

Το τεσσεραγωνο της αποκατιανης τεντωστρας πατσιζει με την σουμα των τεσσεραγωνων των γραμμων που κανουν σουζα
Εδώ

Το τεσσαράγωνο της αποκατενής τεντώστρας είναι ίδιο και απαράλλαχτο με την σούμα από τα τεσσαράγωνα από τα δυο απέναντι παΐδια.

το τετραγωνο της παρακατιανης τεντωστρας πατσιζει με τη σουμα των τετραγωνων των δυο πλαϊνων παϊδιων που στεκονται σουζα!

Εδώ

Το τεσσαράγωνο της αποκατιανής τεντώστρας ορθοστεκούμενου τριγώνου, πατσίζει με τη σούμα των καρέ των δύο παϊδιών που στέκονται σούζα και βαριούνται κατακούτελα
Εδώ

Το καρέ της αποκατινής τεντόστρας πατσίζει με την σούμα των καρέ των ύο άλλων παϊδιών που στέκονται σούζα

Το τετράγωνον της υποντεινούσης πάει πάτσιν με ντην σούμαν ντων ντετραγώνων ντων απογκείθε πλευρών.
[Κυπριακό]

Εδώ

Το τεσσαρακάντουνο της αποκατιανής τεντώστρας πατσίζει τη σούμα των τεσσαρακαντόνων των 2 παΐδων που στέκονται σούζα!
(Το Πυθαγόρειο Θεώρημα εις την μαλλιαρήν)
Εδώ

To tesseragwno ths apokatianhs tentwstras patsizei me th souma twn tesseragwnwn twn tentwstrouswn pou stekontai souza

To tessarakantounon tis poukatinis tentwstras en isia - isia me tin souman twn tessarakantounwn twn thkio paithkiwn tis!!
[Κυπριακό]
Εδώ

Το τεσσεράγωνο της αποκατιανής τεντώστρας πατσίζει με τη σούμα των δύο άλλων παϊδιών που στέκονται σούζα και βαριούνται κατακέφαλα.
Εδώ

Αντιστοίχως οι οπαδοί της Καθαρεύουσας για να γελοιοποιήσουν την δημοτική δημοσίευαν ως, δήθεν, γνήσιο κείμενο των δημοτικιστών το γνωστό αξίωμα [διάβαζε θεώρημα] της Γεωμετρίας όπου "το τετράγωνο της υποτείνουσας" το έγραφαν ως "το καρεδάκι της αποκατιανής τεντώστρας"!
Εδώ

Μου θύμισες τα γυμνασιακά μου χρόνια...
Το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε νεολαϊκή διάλεκτο
Το τεσσαράγωνο της αποκατιανής τεντώστρας ορθοστεκούμενου τριγώνου πατσίζει με τη σούμα των καρέ των δύο παϊδιών που στέκονται σούζα και κοπανιούνται κατακούτελα.

Στ' αλήθεια, μαγικές εποχές...

Εδώ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (που μπορείτε να απαντήσετε στα ΣΧΟΛΙΑ):

1. Ποιός είναι ο πρώτος που έκανε τη "μαλλιαρή" διατύπωση του Πυθ. Θεωρήματος και που πρωτοδημοσιεύτηκε;

2. Παραπάνω είναι δύο διατυπώσεις του Θεωρήματος στην Κυπριακή διάλεκτο. Ανάλογες διατυπώσεις στην Κρητική ή και σε άλλες ελληνικές διαλέκτους;

3. Εσείς πως το ξέρετε (ποιά δηλαδή είναι η δική σας παραλλαγή);

ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗΤρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ... Η Φλέρυ Νταντωνάκη (Ελευθερία Παπαδαντωνάκη) γεννήθηκε στην Κρήτη. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, βρέθηκε στην Αμερική για να σπουδάσει Ιστορία και Φιλολογία. Τα πρώτα της βήματα στη σκηνή τα πραγματοποίησε στο Μπρόντγουεϊ. Τότε οι «New York Times» παραλλήλισαν το ταλέντο της με εκείνο της Μινέλι. Το 1965 κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρία της Τζοάν Μπαέζ «Vanguard» ο δίσκος της «Flery», με λαϊκά τραγούδια των Παπαϊωάννου, Γαβαλά, Ατταλίδη και Καζαντζίδη. Το 1971 αντικατέστησε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια σ’ ένα αφιέρωμα στον Ζακ Μπρελ. Στο διάλειμμα αυτής της συναυλίας, χτύπησε την πόρτα του καμαρινιού της και της ζήτησε συνεργασία ο Μάνος Χατζιδάκις, που παρακολουθούσε τη συναυλία. Ο Μάνος Χατζιδάκις άκουγε για πρώτη φορά την Φλέρυ, μένοντας έκπληκτος από την υπέροχη φωνή της. Το 1972, η φωνή της Νταντωνάκη, μαζί με εκείνη του Δημήτρη Ψαριανού, άγγιζε τις πιο ευαίσθητες χορδές μας με την ερμηνεία της στον «Μεγάλο Ερωτικό» του Μάνου Χατζιδάκι.Ακολούθησαν το 1975 ο «Καπετάν Μιχάλης», το 1977 «Οι γειτονιές του φεγγαριού» και το 1984 το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».Στις 2 Φεβρουαρίου του 1980, η Φλέρυ Νταντωνάκη τραγούδησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αγγλόφωνα τραγούδια, τα οποία μεταδόθηκαν ραδιοφωνικά από το Γ.. Πρόγραμμα στις 10 Φεβρουαρίου. Οι μοναδικές ερμηνείες αποτυπώθηκαν στον δίσκο «Φλέρυ Νταντωνάκη: Η αιώνια εφηβεία της φωνής».Το 1984 συμμετείχε, επίσης, στη «Νυχτερινή δοκιμασία» του Ηλία Λιούγκου και το 1986 στα «Τσιμεντένια τρένα» με τους «Τερμίτες». Το 1991 κυκλοφόρησαν τα «Λειτουργικά», ηχογραφήσεις των δοκιμών που έκαναν με τον Μάνο Χατζιδάκι την εποχή της γνωριμίας τους, ενώ το 1994 απέδωσε με εκπληκτικό τρόπο το τραγούδι «Μάνα μου και Παναγιά», σε στίχους Λειβαδίτη και μουσική Θεοδωράκη στον κύκλο τραγουδιών «Απονες Εξουσίες». Κουρασμένη από τα φώτα της σκηνής, επέλεξε έναν άλλο δρόμο. Μόνη «μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους» αποσύρθηκε στο δικό της κόσμο. Εξαίρεση, η μαγική βραδιά του 1985, που ανέβηκε στη σκηνή της Ρωμαϊκής Αγοράς, καθώς πείστηκε από την Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδήσουν μαζί. Αναπαύθηκε δίπλα στον Μάνο Χατζιδάκι στην αττική γη στις 18 Ιουλίου 1998.Τα όνειρά της δεν ήταν από αυτά που εκτίθενται για να εισπράξουν χειροκροτήματα. Επέλεξε να τα νανουρίζει με την υπέροχη φωνή της, μόνη, ψιθυρίζοντάς τους τραγούδια και παραμύθια. Οσοι εξακολουθούν να μαγεύονται από τη βόλτα του φεγγαριού πάνω από τις γειτονιές μας, και όσοι μαγεύονται, ακόμα, από μια βόλτα όταν η πόλη, αποκαμωμένη, κοιμάται, ίσως ακούσουν, αν είναι τυχεροί, την Φλέρυ Νταντωνάκη μέσα στη νύχτα να συνομιλεί με τα αερικά. Η κόρη της Ζωή, τραγουδά όμορφα..

Βιογραφία από Flery Dadonaki

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ, ΛΕΩΝΙΔΑ !!!!!!

Ευρηματική γελοιογραφία του ΚΥΡαπό το ιστολόγιο George Betsis

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΑΗ

Ο Πρόεδρος της Αϊτής JEAN PIERRE BOYER


απέστειλε στον Αδαμάντιο Κοραή και άλλους τρεις Έλληνες στο Παρίσι ένα γράμμα το 1822. Το γράμμα δημοσιεύτηκε σε Ελληνική μρτάφραση στο Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του Ιωάννου Φιλήμονος. Μεταφρασμένο στα αγγλικά και σχολιασμένο από δύο Έλληνες (Ε. Σιδέρης και Α. Κώνστα) δημοσιεύτηκε στο Journal of Haitian Studies.

***************************************************

LIBERTE (The Flag) EGALITE

JEAN PIERRE BOYER

President of Haiti

To the citizens of Greece A. Korais, K. Polychroniades, A. Bogorides and Ch. Klonaris

In Paris

Before I received your letter from Paris, dated last August 20, the news about the revolution of your co-citizens against the despotism which lasted for about three centuries had already arrived here. With great enthusiasm we learned that Hellas was finally forced to take up arms in order to gain her freedom and the position that she once heldamong the nations of the world.

Such a beautiful and just case and, most importantly, the first successes which have accompanied it, cannot leave Haitians indifferent, for we, like the Hellenes, were for a long time subjected to a dishonorable slavery and finally, with our own chains, broke the head of tyranny.

Wishing to Heavens to protect the descendents of Leonidas, we thought to assist these brave warriors, if not with military forces and ammunition, at least with money, which will be useful for acquisition of guns, which you need. But events that have occurred and imposed financial restrictions onto our country absorbed the entire budget, including the part that could be disposed by our administration. Moreover, at present, the revolution which triumphs on the eastern portion of our island is creating a new obstacle in carrying out our aim; in fact, this portion, which was incorporated into the Republic I preside over, is in extreme poverty and thus justifies immense expenditures of our budget. If the circumstances, as we wish, improve again, then we shall honorably assist you, the sons of Hellas, to the
best of our abilities.

Citizens! Convey to your co-patriots the warm wishes that the people of Haiti send on behalf of your liberation. The descendants of ancient Hellenes look forward, in the reawakening of their history, to trophies worthy of Salamis. May they prove to be like their ancestors and guided by the commands of Miltiades, and be able, in the fields of the new Marathon, to achieve the triumph of the holy affair that they have undertaken on behalf of their rights, religion and motherland. May it be, at last, through their wise decisions, that they will be commemorated by history as the heirs of the endurance and virtues of their ancestors.

In the 15th of January 1822 and the 19th year of Independence

BOYER


***************************************************

Sideris, E G - Konsta, A A: A Letter from Jean-Pierre Boyer to Greek Revolutionaries. Journal of Haitian Studies, Volume 11, Number 1, April 1, 2005

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΪΤΗ ΣΤΟ EBAY

25 Κάρτες στο ebay με 50% των εσόδων για την Αϊτή μέσω του CLINTON BUSH HAITI FUND.

Δείτε τις σχετικές δημοπρασίες ΕΔΩ

ΑΪΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου -είναι μερικοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής και άλλοι που είναι σε υπηρεσιακά ταξίδια.

Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή συζήτηση, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην Αϊτή. Η Αϊτή είναι μία απ’ τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και περνά αυτές τις μέρες δραματικές στιγμές λόγω του σεισμού. Και βέβαια, όλοι οι Έλληνες δηλώνουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας.

Θα ήθελα να ζητήσω απ’ όλους σας, στο χώρο της αρμοδιότητάς του ο καθένας, να συνδράμει άμεσα, ώστε η χώρα μας να αποστείλει όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη βοήθεια στην Αϊτή και τους πολίτες της. Και θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να υπενθυμίσω ότι η Αϊτή ήταν το 1822 η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και βεβαίως την υπόσταση της Ελλάδας ως ανεξάρτητης χώρας.

Πολλές φορές, οι εξελίξεις έρχονται να μας θυμίσουν ότι σε αυτό τον κόσμο δεν ζούμε μόνοι μας. Μπορεί να έχουμε τα προβλήματά μας, να καταναλώνουμε και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας για να τα λύσουμε, αλλά δεν ξεχνάμε.

Δεν πρέπει και δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας σε πολλές περιοχές, που περνούν δύσκολες στιγμές και οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι, να προσφέρουμε και εμείς τη δική μας βοήθεια. Διότι σε δύσκολες στιγμές για μας, έχουν και αυτοί δείξει τη δική τους αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Αυτό το τονίζω.

Από ΑΝΑ

*********************************************************

Πρός: Κάθε ΕΛΛΗΝΑ

Πλησιάζει η 1 Ιανουαρίου 2010. Θα σας εξηγήσω πόσο ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ είναι αυτή η ημερομηνία για τους Έλληνες. Οχι βέβαια για τον μπριζολάτο άγιο COCA COLA, αλλά γιατί είναι η Εθνική Εορτή της ΑΪΤΗΣ. Θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με τους εμάς; Μεγάλη.

Τεράστια διότι η μικρή και πτωχή αυτή χώρα ΕΙΝΑΙ η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 διά του Προέδρου της Μπουαγιέ. Μόλις που τελείωσε τον δικό της απελευθερωτικό πόλεμο εναντίον των Γάλλων αποικιοκρατών κατεστραμένη οικονομικά, έστειλε στο Παρίσι στον ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ 25 Τόνους καφέ να εκποιηθούν για να αγορασθούν όπλα γιά τόν δικό μας αγώνα. Επίσης έστειλε 100 εθελοντές μαύρους Στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελληνων. Δεν έφθασαν ποτέ, φημολογείται ότι τους μακέλεψε ο γάλλος του οποίου τα μπακάλικα ρημάζουν σήμερα την Ελληνική οικονομία.

Σ αυτήν την φίλη χώρα που απέδειξε ότι η μεγαλωσύνη στα Έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα αλλά με της καρδιάς το πύρωμα καί ΑΙΜΑ.

Χ Ρ Ω Σ Τ Α Μ Ε

Οι Αλλοδαποί εξουσιαστές των Ελλήνων επιμελώς απέκρυψαν αυτά τα γεγονότα, το Ελλαδιστάν ποτέ δεν είπε ούτε μισό Ευχαριστώ. Όμως θα βρειτε πληροφορίες για την ακριβεια αυτών που γράφω στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου στο λήμμα Αϊτή και στο βιβλίο του Λάζου, Ελληνες στα απελευθερωτικά κινήματα.

<<Φίλους Τίμα >> δίδαξε ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Ας τους Τιμήσουμε λοιπόν έστω και μετά από 200 χρόνια, μια κάρτα ένα τηλεγράφημα με ευχές ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτή κανεἰς στο Προξενεἰο της ΦΙΛΤΑΤΗΣ χώρας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τώρα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ
Διαδώστε αυτό το μήνυμα Σε ΟΛΟΥΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας.

Ευχαριστώ

Προξενείο Αϊτής: οδός Βας. Σοφίας 28 Μαρούσι ΤΚ 15124

Σέλευκος Γεώργιος Προέδρου
Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ΝΙΚΑΝΔΡΑ
τηλ. 210 4310073

///////////////////////////////

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ ΑΪΤΗ
ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ

Μετά την δημοσιότητα πού δόθηκε τις ημέρες αυτές για την Αίτή και την συμφορά που προκάλεσε ο Εγκέλαδος, μετά τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, για την συμβολή της Αϊτης στον Ελληνικό Απελευθερωτικό πόλεμο του 1821 δηλώσεις που έβαλαν το πρώτο λιθάρι για την αποκατάσταση της πραγματικής ιστορίας μετά την ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του τύπου: ΕΘΝΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ίσως και άλλων που δεν γνωρίζω, τη κινητοποίηση όποιων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ανέδειξαν το θέμα και τους ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ, ας δούμε τις προοπτικές που ανοίγονται για το Γένος των ΕΛΛΗΝΩΝ. Τα διάφορα κράτη θα στείλουν βοήθεια για λόγους ανθρωπισμού. Εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε αυτό το προνόμιο; Ο Χ Ι. Μπορούμε να είμαστε φιλάνθρωποι απέναντι σε συνανθρώπους μας που χάνουν λεπτό προς λεπτό τήν ζωή τους θαμμένοι κάτω από τα ερείπια γα μιά κουταλιά νερό; ΟΧΙ ΟΧΙ Χίλιες φορές ΟΧΙ Όταν πρόκειται για την ΑΪΤΗ. ΟΧΙ Φιλανθρωπία σε αυτόν τον Φιλέλληνα, αγαπημένο, υπερήφανο λαό, ΟΧΙ λύπη για τους Αϊτινούς, ΜΟΝΟΝ ΧΡΕΟΣ. Έχουμε ΧΡΕΟΣ Τεράστιο σε αυτούς πού άφησαν νηστικές τις οικογένειες τους για να χρηματοδοτήσουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ επανάσταση του 1821. Έχουμε χρέος που πηγάζει από τον κανόνα της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ: Αρωγοί στους συμμάχους, Ολετήρες στους εχθρούς. Με κάθε τρόπο και όπως μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε την φτωχή και πολύπαθη χώρα της ΑΪΤΗΣ ας τους περιβάλουμε με την στοργή και τρυφερότητα που μόνον ο ΕΛΛΗΝ μπορεί να νιώση για τον φίλο και σίγουρα οι ψυχούλες του ΡΗΓΑ του ΚΟΡΑΗ των οργανωτών του απελευθερωτικού πολέμου του 1821 και των ηρώων που έδωσαν το αίμα τους, για μιάς ώρας ελεύθερη ΖΩΗ θα χαμογελάσουν ανακουφισμένες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡ. ΑΪΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2341131478
IBAN: GR870100023000000-2341131478
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΑΣ ΕΧΑΡΙΣΤΩ ΕΛΛΗΝΕΣ
Σέλευκος Γεώργιος Προέδρου
Πολιτιστικός σύλλογος ΝΙΚΑΝΔΡΑ
τηλ. 210 4310073

Από ΠΥΛΗ ΙΑΣΩΝΟΣ

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ BOURBAKI

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ


Πολύκλαδη Σφακιανή οικογένεια από το Ασφέντου. Δες εδώ


Ασφέντου. Φωτογραφία Marek Gayer

-------------------------


Charles Denis Bourbaki
Charles Denis Sauter Bourbaki (22 April 1816 – 27 September 1897) was a French general. He was born at Pau, the son of Greek colonel Constantin Denis Bourbaki, who died in the War of Independence in 1827.....
A group of 20th-century French mathematicians published many works under the pseudonym Nicolas Bourbaki, named after the general.
Περισσότερα...Constantin Denis Bourbaki
Colonel Constantin Denis Bourbaki (Greek: Διονύσιος Βούρβαχης, Dionysios Vourvachis), (1787 – February 8, 1827) was a Greek officer raised in France, and serving in the French military. He fought in the last phases of the Napoleonic Wars, and after 1825, joined the Greek War of Independence. He was killed in 1827 following his defeat at the Battle of Kamatero. He is the father of French General Charles Denis Bourbaki.
Early life
Bourbaki was born on the island of Cephallonia in 1787. He was the son of Konstantinos-Sotirios Vourvachis, a Greek of Cretan extraction who was forced to relocate to Cephallonia. Thanks to his father's influence with Napoleon, he was able to join the military academy at Fontainebleau (which was later relocated to St Cyr). He graduated from the academy in 1804.
Περισσότερα...

Nicolas Bourbaki
Nicolas Bourbaki is the collective pseudonym under which a group of (mainly French) 20th-century mathematicians wrote a series of books presenting an exposition of modern advanced mathematics, beginning in 1935. With the goal of founding all of mathematics on set theory, the group strove for rigour and generality. Their work led to the discovery of several concepts and terminologies still discussed.
While Nicolas Bourbaki is an invented personage, the Bourbaki group is officially known as the Association des collaborateurs de Nicolas Bourbaki (Association of Collaborators of Nicolas Bourbaki), which has an office at the École Normale Supérieure in Paris....
The name "Bourbaki" refers to a French general Charles Denis Bourbaki; it was adopted by the group as a reference to a student anecdote about a hoax mathematical lecture, and also possibly to a statue. It was certainly a reference to Greek mathematics, Bourbaki being of Greek extraction. It is a valid reading to take the name as implying a transplantation of the tradition of Euclid to a France of the 1930s, with soured expectations.
Περισσότερα...

ΙΛΙΣΣΟΣΕκεί που άλλοτε κυλούσε ο Ιλισσός εκάθισα και έκλαψα,
μισός αιχμάλωτος, μισός ερωτευμένος κι ανέβαινε στα χείλη μου ο αίνος.

Κάποια πατρίδα θα'φερα στο νου ν'ανθίζει στα μετόχια τ'ουρανού, με θάλασσες πιο μέσα κι ακρογιάλια κι ολόφωτα τις νύχτες μανουάλια.

Καλή πατρίδα, κι ήσουνα κι εσύ χρισμένη και σε τύλιγαν κισσοί και θερινά φεγγάρια· τον ψαλμό τον ένιωσα σαν κόμπο στο λαιμό, που λύθηκες στα χείλη μου και εχάθη στις όχθες του Ιλισού, στου μπαρ τα βάθη.

Αργά, καθώς ξημέρωνε, κι ο αίνος ολόφυρτος ανέβαινε, πνιγμένος, στην Καλλιρρόης, σαν παλιός διδάχος εκάθισα και έκλαψα μονάχος.

(Διονύσης Καψάλης : «ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»). Από ΙΛΙΣΣΟΣ έγκλημα διαρκείας εδώΣάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΚΡΗΤΩΝ ...

ΗΠΕΙΡΟΜΑΧΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙΤα εικονίδια:

--------------ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙΠέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ (LOUIS TIKAS)


Ηλίας Αναστ. ΣπαντιδάκηςΣτο ιστολόγιο ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ αναρτήθηκε ένα κείμενο [εδώ] για τον Κρητικό ηρωικό συνδικαλιστή στην Αμερική Ηλία Σπαντιδάκη (Louis Tikas):Ο Ηλίας Σπαντιδάκης, από το Λουτρό Σφακίων, γνωστός στις ΗΠΑ με το εξαμερικανισμένο όνομα Luis Tikas, υπήρξε ένας από τους μάρτυρες του Αμερικανικού Εργατικού κινήματος του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα:

Ο σύνδεσμος (link) που έχει οδηγεί σε μια ιστοσελίδα, όπου διαβάζουμε:


Ο Λούης Τίκας δεν είναι άλλος από τον Ηλία Σπαντιδακη από τα Λουτρά Ρεθύμνου

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από παρανάγνωση τα Λουτρά Ρεθύμνου γίνανε Λουτρό Σφακίων.

Διάφοροι άλλοι αντιγράφουν την ανάρτηση του ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ χωρίς να εξετάζουν την πρωτογενή πηγή, με αποτέλεσμα σε ουκ ολίγες ιστοσελίδες να φέρεται ο Tikas ως Σφακιανός από το Λουτρό.

Δες π.χ.

Ιστολόγιο ΤΟ ΧΕΡΙ

Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Sofia Times Magazine

Με την ευκαρία, βιογραφία του Louis Tikas έχει γράψει ο Zeese Papanikolas:


Buried Unsung: Louis Tikas and the Ludlow Massacre
by Zeese Papanikolas. University of Utah Press,October 1982

Μεταξύ των δημοσιευόμενων φωτογραφιών του Tikas είναι και μία που τον δείχνει όταν ακόμα ήταν στην Κρήτη (1906), ντυμένος με την Κρητική φορεσιά (βρακοφόρος):Το βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά κι εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΑΤΑΡΤΙ

ZEESE PAPANIKOLAS: Αμοιρολόιτος. Ο Λούις Τίκας και η σφαγή στο Λάντλοου.Αθήνα, Κατάρτι 2002.

Σημείωση:
Η γραφή Αμοιρολόιτος είναι ανορθόγραφη. Η σωστή είναι Αμοιρολό(γ)ητος. H λέξη είναι σύνθετη, με συνθετικά το α (στερητικό) + μοιρολο(γ)ώ.
Παράβαλε:
α + (συγ)κρατώ --> α(συγ)κράτητος
α + μελετώ --> αμελέτητος
α + ομολογώ --> ανομολόγητος
α + πατώ --> απάτητος
α + πτοούμαι --> απτόητος
κλπ

Προσθήκη
Έγινε διόρθωση της αβλεψίας στην αρχική ανάρτηση του ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:
Ο Ηλίας Σπαντιδάκης, από τα Λουτρά Ρεθύμνου [και όχι Λουτρό Σφακίων, όπως έγραφε αρχικά η ανάρτηση - ευχαριστώ τον Ανωπολίτη για την διόρθωση στα σχόλια], γνωστός στις ΗΠΑ με το εξαμερικανισμένο όνομα Luis Tikas,

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Το νησί στο Λουτρό


Ανέπαφο ακόμη... (για πόσο;!)


Φωτογραφία: Δ. Χαρισιάδης


Ταχ. κάρτα


Ταχ. κάρτα


Φωτογραφία από το διαδίκτυο


Φωτογραφία από το διαδίκτυο

Φωτογραφία από το διαδίκτυο


Πάνω στο νησί.

ΑΡΜΕΧΤΟ


Σφακιά 1939. Φωτογραφία Nelly's (Μουσείο Μπενάκη)


Κάπου στον Νομό Χανίων [Σφακιά;]


Ταχ. Κάρτα. Κρήτη


Μητάτο των Ορφανουδιανών στην Πετραδέ στη Μαδάρα (Λευκά Όρη). Παύλος Εμμ. Ορφανουδάκης [αριστερά] - Γεώργιος Νικ. Ορφανουδάκης [δεξιά].
Από: Αλεξης Βαλλιάνος: ΣΦΑΚΙΑ Παραδοσιακή Τυροκομία στα μητάτα των Κεντρικών Λευκών Ορέων. Μουσείο Μπενάκη - Φωτογραφικό Αρχείο, Αθήνα 2003

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΕΛΛΗΝΕΣ !

Οι Εύζωνοι στον Πρόεδρο [από εδώ]

«Δώσατε ένα μήνυμα αφοσίωσης στο καθήκον. Στα δύσκολα φαίνεται η ψυχή του Έλληνα»,

Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας υποδέχθηκε πριν λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο τους δύο Ευζώνους και τον παρατηρητή Φρουράς που το Σάββατο το βράδυ παρέμειναν με γενναιότητα στις θέσεις τους, ενώ σε απόσταση λίγων μέτρων εκρήγνυτο ο ωρολογιακός μηχανισμός που μπορούσε άμεσα να απειλήσει τη ζωή τους.Πρόκειται για τον...19χρονο Μάριο Θεοδώρου από την Λειβαδιά ο οποίος απολύεται στις 18 Μαρτίου, τον 21χρονο Βασίλη Βερνίκο από τη Νάξο και τον Γιάννη Ανδρεάκο 28 ετών από τη Μάνη, οι οποίοι απολύονται στις 18 Μαϊου του 2010.

Από τη συνάντηση των τριών νέων ανδρών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε γνωστό και ποιά ακριβώς ήταν η αντίδρασή τους την ώρα της έκρηξης:
Ο παρατηρητής φρουράς που είχε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχει βόμβα πλησίασε εσπευσμένα τους δύο ευζώνους, τους ενημέρωσε και τους ρώτησε εάν θέλουν να απομακρυνθούν.
Εκείνοι με ένα νεύμα των ματιών τους του απάντησαν «όχι» και παρέμειναν στις θέσεις τους.

ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Κρητικός επαναστάτης σε κάρτα Αθηνών:

[από δημοπρασία]

Και λιθόγραφη του Αθηναίου εκδότη Γ. Φέξη (#287):


[από δημοπρασία]

Ποιός είναι ο εικονιζόμενος;
 

Free Hit Counter