Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 1903


Ιδομενέας Μαρής: "ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ - ΚΡΑΣΣΑΚΗ (σύντεκνοι από τα Εννιά Χωριά) μαζί με τις δασκάλες των παιδιών και τις γκουβερνάντες τους. οι Κρητικοί και οι οι Ευρωπαίοι.... Κάτω δεξιά σε ηλικία 6 χρονών ο παππούς μου Μαρονικολάκης Ιδομενέας. Ο κύριος με το ψαθάκι στα πόδια του ειναι ο προπάπους μου Μαρονικολάκης Βασίλειος η κυρία με το λευκό σάλι γύρω απο τον λαιμό όρθια είναι η προγιαγιά μου, η Ρουμπίινη το γένος Αρχοντάκη."

Ευχαριστώ τον φίλο Ιδομενέα !!!

 

Free Hit Counter